Bước 1: Bật chức năng cho phép chỉnh sửa cấu hình SMTP: Cài đặt > FWA Add Ons, sau đó check vào phần “Allow change SMTP configuration” và lưu lại

Bước 2: Và phần thiết lập SMTP. Cài Đặt > Plugins > WP Mail SMTP chọn thiết lập

Bước 3: Nhập thông tin SMTP và lưu lại

Bước 4: Bấm vào mục kiểm tra để thử gửi email xem có hoạt động hay chưa

Lưu ý:

Về phần thông tin SMTP là thông tin server mail dùng để gửi email đi. Có thể dùng tài khoản GMAIL để lấy thông tin SMTP nhưng cần 1 số bước. Google cách cấu hình SMTP bằng tài khoản GMAIL để tìm và bật chế độ cho phép gửi mail từ hệ thống bên ngoài để thực hiện.