Trong bài viết này dịch vụ thiết kế website của chúng tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cách cập nhập thanh trang thái cho đơn hàng của mình, ta thực hiện như sau:

Cách cập nhập trạng thái đơn hàng

Bước 1: Bạn click vào mục quản lý đơn hàng và sau đó chọn phần quản lý đơn hàng như hình:

Bước 2: Tại trang đơn hàng bạn tới đơn hàng mà mình muốn thay đổi trạng thái, sau đó click chuột vào trạng thái của đơn hàng đó.

Bước 3: Tại trang sửa đơn hàng bạn tới phần trạng thái và lựa chọn trạng thái mới cho đơn hàng của bạn.

Bước 4: Bạn chọn vào nút cập nhập màu xanh bên phải để hoàn tất thay đổi trạng thái cho đơn hàng.

Bước 5: Bạn ra ngoài trang đơn hàng và kiểm tra thử đơn hàng của bạn đã chuyển đổi trạng thái mới chưa.

Lời kết

Sử dụng dịch vụ thiết kế website của freewebapp.net để có tính năng mạnh mẽ phục vụ chiến dịch marketing của bạn tốt nhất.

Để lại nhận xét