Hướng dẫn sử dụng sản phẩm Tbay

Block Sản phẩm Tbay trong công cụ page buider là một block hiển thị sản phẩm dưới nhiều dạng khác nhau. Trong bài này ta sẽ tìm hiểu về các tính năng và chức năng của công cụ này để sử dụng hiểu quả trên website bán hàng.

Hướng dẫn sử dụng block sản phẩm Tbay

Đầu tiên quý khách thêm block Sản phẩm Tbay. Bằng cách nhấn vào biểu tượng dấu cộng trên một row có sẳn bất kỳ.

Tiếp đến quý khách lướt trong bảng Add Element chọn Sản phẩm Tbay.

Tại bảng Sản phẩm Tbay Settings. Quý khách đặt tiều để (Title), Đặt tiêu đề phụ và chọn Danh mục muốn hiển thị. Nếu quý khách để trống phần danh mục thì block sản phẩm tbay sẽ áp dụng cho tất cả danh mục sản phẩm.

Tiếp theo quý khách lựa chọn Loại bố cục trong đó thường thì hay dùng nhất là loại Grid (lưới) là loại hiển thị các sản phẩm dạng lưới. Loại Special cũng hiển thị sản phẩm như dạng Grid nhưng ảnh sản phẩm hiện thị cùng text sẽ nhỏ hơn. Loại List (Danh sách) thì sẽ hiển thị 1 sản phẩm 1 hàng và được trải dọc xuống, đương nhiên việc hiển thị 1 sản phẩm 1 hàng thì ảnh sản phẩm cùng text sẽ tao hơn. Loại Carousel thì sẽ hiển sản phẩm chỉ 1 một hàng ngang. Loại Carousel Special cũng sẽ hiển thị chỉ 1 hàng ngang, khác một chổ là sản phẩm sẽ hiện thị nhỏ hơn.

Sau khi chọn loại bố cục thì quý khách tiếp tục chọn Kiểu:Best Selling: Bán chạy nhất.

featured product: Sản phẩm đặt trưng. >> Khi dùng kiểu này thì quý khách lựa chọn những sản phẩm đặt trưng muốn hiện thị, quý khách nhấn vào hình ngôi sao để nó xác đinh sản phẩm nào là đặt trưng và sẽ hiển thị trên block sản phẩm Tbay.

Top Rate: Tỷ lệ hàng đầu.

Recent Products: Sản phẩm gần đây hay Sản phẩm mới.

On Sale: Giảm giá.

Random Products: Sản phẩm ngẫu nhiên.

Tiếp tục quý khách lựa chọn số cột sẽ hiển thị và Số lượng sản phẩm để hiển thị.

Cuối cùng quý khách tích vào các ô lựa chọn để hiện thị sản phẩm của mình tốt hơn.

Nhấn Save changes để lưu lại.

Vậy là xong, bây giờ quý khách cập nhập lại trang hay đăng trang lên và xem kết quả thôi.

 

Video hướng dẫn

Lời kết

Sử dụng dịch vụ thiết kết webiste của chúng tôi để có thể hỗ trợ quý khách thiết kế website hiện đại và đầy đủ chức năng bán hàng tốt nhất hiện nay.

Để lại nhận xét