Trong bài viết này sẽ hướng dẫn các cấu hình thường dùng cho website. Nếu website có các thay đổi không mong muốn có thể xem lại bài viết này để cập nhật cấu hình

Tạo trang Tin Tức (Trang Bài viết) hiển thị tất cả các bài viết của website

Trang tin tức thường dùng cho mọi website để hiển thị mội thông tin, tin tức và đưa lên menu chính để người dùng dễ dàng xem. Các bước cấu hình như sau

1: Tạo 1 trang trống đặt tên là “Tin tức” hoặc “Bài viết” tùy ý bạn muốn dùng từ gì phù hợp

2: Cấu hình trang bài viết là trang vừa mới tạo

Bạn vào phần Quản Trị > Cài đặt > Đọc và chọn như hình sau

3: Gắn trang trên vào menu chính của website

Thiết lập địa chỉ cửa hàng và khu vực bán hàng

Thông thường nếu bạn bán ở Việt Nam thì cần cấu hình địa chỉ và khu vực bán hàng chỉ ở việt nam để đơn giản hóa quá trình đặt hàng.

Sau đây là tùy chọn mặc định. Giới hạn khu vực bán hàng là Việt Nam và tắt các tính năng thuế và giảm giá. Khi nào cần sử dụng có thể quay lại để mở cấu hình

Quản trị > E-Commerce > Thiết Lập

Lưu ý, nếu website của bạn bán dịch vụ hoặc không cần giao hàng, thì nên chọn “Vô hiệu hóa tính năng giao hàng” ở phần “Địa điểm giao hàng”

Tiếp theo nên tắt tính năng đánh giá, để khi nào website của bạn thật sự có nhiều khách hàng và thường xuyên mua hàng mới nên mở tính năng này lên

Quản trị > E-Commerce > Thiết Lập > Sản phẩm

Tiếp theo là giảm bước nhập giao hàng bằng cách sau

Quản trị > E-Commerce > Thiết Lập > Giao Hàng > Tùy Chọn Giao Hàng

Phương thức thanh toán thì nên mở 2 tính năng “Trả tiền khi nhận hàng” và “Chuyển khoản ngân hàng”

Chú ý Kiểm tra email nhận thông báo đặt hàng ở phần Quản trị > E-Commerce > Thiết Lập > Email

 

Cấu hình kích thước hình ảnh chuẩn

Website có hệ thống tự động giảm dung lượng ảnh upload, và cắt ảnh theo 3 tỉ lệ ảnh “ảnh thu nhỏ (thumbnail)”, “ảnh vừa (medium)” và “ảnh lớn (large)” để tối ưu hóa hiện thị. Và mình có thể cấu hình kích thước của ảnh trên. Cấu hình mặc định như sau

Quản trị > Cài Đặt > Thư Viên

Cấu hình form đặt hàng tối thiểu

Khi khách hàng mua hàng qua website họ sẽ điền vào form thông tin như tên, số phone, email, địa chỉ… Cấu hình chuẩn form này gồm có:

Quản trị > E-Commerce > Checkout Form

Cấu hình tên và mô tả website mặc định

Vào phần Quản Trị > Tổng Quan > Tên Website