Trong bài viết hôm nay dịch vụ thiết kế website của chúng tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cách thêm, xóa, sửa thuộc tính sản phẩm trên website bán hàng. Giúp bạn có thể tùy biến một số đặc điểm cho sản phẩm của mình như kích thước, màu sắc của sản phẩm…mà bạn muốn.

Hướng dẫn thêm, xóa, sửa thuộc tính sản phẩm

Thêm thuộc tính sản phẩm

Đầu tiên, bạn vào mục sản phẩm trên thanh menu sau đó chọn vào phần các thuộc tính sản phẩm như hình:

Tiếp theo tại các thuộc tính bạn tới phần thêm thuộc tính mới bên phần tay trái của bạn, bạn tiến hành thiết lập thông tin cho thuộc tính sản phẩm của mình như sau:

1: Tên thuộc tính sản phẩm sẽ hiển thị.

2: Đường dẫn, dẫn đến thuộc tính sản phẩm của bạn.

3: Chọn vào ô vuông bên cạch dòng chữ cho phép lưu trữ nếu bạn muốn lưu trữ sản phẩm trên cửa hàng bạn vào thuộc tính sản phẩm này.

4: Loại gồm 4 loại là Lựa chọn/ Color/ Image/ Label, nếu bạn muốn lựa đúng loại muốn hiển thị thì chọn vào 3 cái sau là color/ image và Lable còn nến bạn không biết chắc mình nên lựa chọn loại nào thì có thể giữ nguyên Loại Lưu chọn như mặc định.

5: Bạn có thể lựu chọn hình thức sắp xếp thuộc tín này theo tên, tên (bằng số), ID chủng loại một trong 3 loại này.

Cuối cùng bạn bấm vào nút thêm thuộc tính dưới cùng để thiết lập.

Khi bạn tạo xong một thuộc tính sản phẩm nó sẽ hiển thị ở bên bảng tay phải như hình:

Xóa thuộc tính sản phẩm

Để xóa thuộc tính sản phẩm không muốn ra ngoài bạn chỉ cần đưa con trỏ chuột đến thuộc tính sản phẩm muốn xóa, nó sẽ xuất hiện hai chức năng cho bạn lựa chọn, một trong số chức năng đó có phần xóa bạn chọn vào phần xóa đó nó sẽ như hình sau:

Khi bạn chọn vào phần xóa nó sẽ xóa ngay lập tức thuộc tính đó cho bạn.

Sửa thuộc tính sản phẩm

Ở phần xóa như chúng ta đã biết khi đưa con chuột đến thuộc tính sản phẩm nó sẽ xuất hiện hai chức năng một trong số đó là chức năng xóa và chức năng còn lại chính là Sửa. Bạn chọn vào phần sửa đó để sửa lại thuộc tính sản phẩm của mình.

Tại Sửa thuộc tính bạn có thể điền lại thông tin thuộc tính của mình.

Khi hoàn thành sửa xong thuộc tính cho sản phẩm của bạn thì bạn bấm vào nút Cập nhập màu xanh bên dưới để thiết lập.

Lời kết

Sử dụng dịch vụ thiết kế website của freewebapp.net để có tính năng mạnh mẽ phục vụ chiến dịch marketing của bạn tốt nhất.

Để lại nhận xét

X