Quản lý đơn hàng là một việc mà hầu như tất cả mọi người kinh doanh online đều bắt buộc phải biết. Quản lý đơn hàng trên website sẽ giúp chúng ta dàng phần loại sản phẩm hơn. Giúp biết được sản phẩm nào cần phải sử lý và sản phẩm nào đã thanh toán rồi. Vì vậy dịch vụ thiết kế website của chúng tôi sẽ hướng dẫn cho bạn quản lý đơn hàng của hình trên website.

Hướng dẫn quản lý đơn hàng

Bạn vào mục ecommerce -> Đơn hàng. Tại đây bạn sẽ thấy danh sách các đơn hàng. Ở các trạng thái khác nhau, từ đang xử lý, đã xử lý, các đơn hàng đã hoàn tất hoặc tạm ngưng.

Khi xem đơn hàng, bạn hãy rê chuột vào biểu tượng trạng thái ở đầu đơn hàng để biết nó đang ở trạng thái nào. Để xem chi tiết đơn hàng bạn có thể ấn vào biểu tượng con mắt.

 

Bạn sẽ không thấy đầy đủ địa chỉ của họ. Để xem đầy đủ địa chỉ của khách hàng và ghi chú của khách hàng. Bạn hãy ấn vào biểu tượng bút chì bên cạch thanh toán và giao nhận.

Và nếu bạn muốn gửi thông báo đến với khác hàng. Bạn có thể chọn phần tác vụ bên tay phải để thực hiện việc gửi thông tin qua khách hàng nhé.

Cuối cùng, bạn có thể thay đổi trang thái đơn hàng của mình ở bên bảng tay trái. Để đánh dấu đơn hàng của bạn. Khi hoàn tất bạn chọn vào nút cập nhập bên tay phải để thiết lập thay đổi nhe.

Lời kết

Sử dụng dịch vụ thiết kế website của chúng tôi để có tính năng hổ trợ quản lý đơn hàng hiểu quả tốt nhất.

Để lại nhận xét

X