Dự án thiết kế website bán hàng bao tải dứa Đăng Dương
Dự án thiết kế website bán hàng bao tải dứa Đăng Dương
Dự án thiết kế website bán hàng bao tải dứa Đăng Dương

Dự án website Bao tải Đăng Dương

650Lượt xem

Thiết kế website bán hàng bao tải dứa Đăng Dương

Thông tin dự án thiết kế website:

Chủ sở hữu: Cơ sở kinh doanh bao tải Đăng Dương
Loại website: Website bán hàng chuyên bán các loại bao tải dứa, bao bì mới cũ tại Hà Nội
Mục địch thiết kế website: website sẽ là nơi giúp Cơ sở Đăng Dương tiếp cận được với nhiều khách hàng trên khắp cả nước, để nâng số lượng khách hàng lên

Khách hàng:Cơ sở kinh doanh bao tải Đăng Dương