Phân biệt danh mục sản phẩm và chuyên mục bài viết

Danh mục sản phẩm và chuyên mục bài viết là hai cái tên quên thuộc với bạn làm web vậy bạn có biết sự khác nhau giữa chúng thường thì người ta chỉ nói không là danh mục hay chuyên mục thôi nếu bạn nghe như vậy thì bạn hay ngầm hiểu đó là danh mục sản phẩm và chuyên mục bài viết nhờ vậy giúp bạn có thể dể dàng phân biệt hơn để hiểu sau hơn hãy cùng dịch vụ thiết kế website của chúng tôi tiềm hiểu sâu hơn ở bài viết dưới đây nhé.

Phần 1. Danh mục sản phẩm

Danh mục sản phẩm trên website là gì?

Danh mục sản phẩm là danh sách đầy đủ của tất cả các sản phẩm đem bán của một công ty. Danh mục này được xắp xếp (chia) thành các chủng loại sản phẩm khác nhau. Chủng loại sản phẩm là một nhóm các sản phẩm tương tự về các đặc tính vật lý giành cho các sử dụng tương tự.

Ví dụ: Mình có một danh mục tên là iPhone và khi mà mình muốn đưa sản phẩm có đặc tính tương tự như iPhone thì mình gộp tất cả lại vào danh mục iPhone có nghĩa là khi mình có sản phẩm iPhone nào mới thì mình sẽ tìm danh mục iPhone và đưa vào ⇒ Nơi danh mục iPhone ấy sẽ chứa tất cả các sản phẩm iPhone của bạn, (một số iPhone có thuộc tính tương tự như là iPhone s6, iPhone …)

Phần 2 Chuyên mục bài viết

Chuyên mục bài viết trên website là gì?

Chuyên mục là một thành phần quan trọng của một blog/website để phân loại các bài viết một cách khái quát nhất. Thông thường, chuyên mục sẽ được tạo trước khi viết bài và luôn luôn cố định. Chức năng của chuyên mục cũng giống như danh mục đó là lưu trữ và phân loại.

Qua những gì tìm hiểu được ở trên ta có thể kết luận như sau:

+ Giống nhau

  • Danh mục sản phẩm và chuyên mục bài viết đề có chung chức năng là lưu trữ và phân loại sản phẩm hay bài viết

+ Khác nhau

  • Danh mục sản phẩm chỉ dung được trong mục sản phẩm
  • Chuyên mục bài viết chỉ dung được trong mục bài viết

Nói cách khác là bạn sẽ không thể để một sản phẩm vào chuyên mục bài viết và không thể để một bài viết vào danh mục sản phẩm

Qua bài viết ở trên hy vọng bạn đã biết sự khác nhau giữa hai chức năng này

Lời kết

Sử dụng dịch vụ thiết kế website của freewebapp.net để có tính năng mạnh mẽ phục vụ chiến dịch marketing của bạn tốt nhất.

Để lại nhận xét