Hướng dẫn tạo, xóa, chỉnh sửa danh mục sản phẩm

1. Tạo danh mục sản phẩm

Bước 1: Chọn Sản phẩm > Danh mục.

Bước 2: Đặt tên danh mục sản phẩm, rồi nhấn Thêm danh mục mới.

Khi tạo được một danh mục nào quý khách sẽ thấy nó xuất hiện đầu tên bên bảng hình dưới đây.

Video hướng dẫn

2. Chỉnh sửa danh mục sản phẩm

Bước 1: Di chuyển con chuột đến danh mục cần chỉnh sửa >> Sau đó chọn chỉnh sửa hiện ra.

Bước 2: Tại trang sửa danh mục, quý khách sửa lại chỗ muốn sửa như tên danh mục, đường dẫn, hay là chọn lại mục cha con cho danh mục muốn chỉnh sửa.

Bước 3: Nhấn Cập nhập để cập nhập lại. Nút cập nhập ở dưới cùng của trang sửa danh mục.

3. Xóa danh mục sản phẩm

Để xóa một danh mục quý khách đưa chuột đến danh mục muốn xóa >> Chọn xóa.

 

Lời kết

Sử dụng dịch vụ thiết kết webiste của chúng tôi để có thể hỗ trợ quý khách thiết kế website hiện đại và đầy đủ chức năng bán hàng tốt nhất hiện nay.

Để lại nhận xét