Đăng bài là một việc phải có ở hầu hết tất cả website. Vậy làm thế nào để đăng bài viết. Dịch vụ thiết kế website chúng tôi xin hướng dẫn các post bài viết, tin tức và ứng dụng chức năng blog dưới đây.

Cách post bài viết, tin tức và ứng dụng chức năng blog

Hướng dẫn đăng bài viết

Bước 1: Bạn cần đăng nhập vào quản trị web. Nếu bạn quên có thể xem lại bài viết này: Hướng dẫn cách quản trị nhanh website.

Sau đó bạn click chuột trái vào biểu tượng W trên gốc trái của màng hình trang chủ.

Bước 2: Bạn chọn vào mục bài viết trên thanh menu rồi chọn tiếp tục phần viết bài mới.

Bước 3: Viết bài

Đầu tiên sẽ là nhập tiêu đề cho bài.

Sau đó viết nội dụng cho bài.

Tiếp theo là lựa chọn chuyên mục cho bài.

Thêm thẻ cho bài viết.

Rồi chọn ảnh đại diện cho bài.

Cuối cùng click chuột trái nút Đăng để kết thúc.

Ứng dụng các chức năng blog

Định dạng: Dùng để định dạng bài viết. Mặt định là định dạng Chuẩn.

Tiêu đề: Vùng nhập tiêu đề của bài viết.

Vùng soạn thảo: Nơi nhập nội dung của bài.

Thêm Media: Dùng để chèn hình ảnh, video…vào bài viết.

Chuyên mục: Dùng để phần loại bài viết, để dể quản lý.

Tag: Tạo các thẻ đề vào nhanh loại bài viết hơn.

Ảnh đại diện: Nơi cập nhập ảnh đại điện cho bài.

 

Đăng: Ở đây bạn có các lựa chọn chính Lưu nháp, Xem thử, Đăng.

Trang thái: Dùng để chỉnh loại bài viết: bản nháp hoặc chờ duyệt.

Chế độ xem: Trong chế độ xem bạn có thể chuyển bài viết thành nhiều trang thái:

(Ví dụ: Công khai để chia sẻ công khai, Được bảo vệ bằng mật khẩu để đặt mật khẩu bài viết, Riêng tư để đặt ở chế độ riêng tư).

Đăng ngay lập tức: Bạn có thể lên lịch để đăng bài viết.

Lời kết

Sử dụng dịch vụ thiết kế website của chúng tôi để có tính năng mạnh mẽ phục vụ chiến dịch marketing của bạn tốt nhất.

Để lại nhận xét