Block menu tùy chỉnh tbay Là một block dùng để hiển thị 1 menu để thay cho menu chính. Quý khách có thể bỏ nó ở bất kỳ góc nào trên website và đó là điểm đặt biệt và khác biệt duy nhất so với menu chính. Nhờ có block này, quý khách có thể sử dụng nhiều hơn 1 menu cho website và mỗi menu quý khách có thể tùy biến nó theo ý mình để có những mục khác nhau, với những vị trí mà quý khách muốn. Trong bài viết này dịch vụ thiết kế website của chúng tôi sẽ hướng dẫn sử dụng block menu tùy chỉnh tbay cho quý khách. Sau đây là phần hướng dẫn của chúng tôi, mời quý khách cùng theo dõi.

Hướng dẫn sử dụng block menu tùy chỉnh tbay

Bước 1: Thêm block menu tùy chỉnh tbay lên một row mà quý khách muốn xuất hiện một menu ở đó.

Hướng dẫn sử dụng block menu tùy chỉnh tbay

Bước 2: Bảng menu tùy chỉnh tbay settings hiện ra. Quý khách đặt tên menu [1], rồi chọn menu sẽ hiện thị [2] và cuối cùng là lựa chọn kiểu menu [3].

[1] tên menu: Tên bạn đặt sẽ hiện thị ở trên đầu menu khi đăng ra ngoài.

[2] Chọn Menu: Trong đó nó sẽ hiện thị tất cả các danh sách menu mà bạn đã tạo, chỗ phần chọn menu [2] này sẽ hiện 1 loạt danh sách các tên menu bạn tạo. Những gì sẽ hiện ra ngoài sẽ là những mục sẽ có trong menu bạn chọn này.

[3] Kiểu Menu: Bạn sẽ thấy nó sẽ có 3 kiểu

  • Kiểu Default là kiểu sẽ hiện thị theo chiều ngang, nếu khoảng trống không đủ để chứa menu thì các mục sẽ tự động xếp xuống hàng.
  • Kiểu Treeview Menu là hiển thị menu theo dạng cây, nó sẽ hiện dọc các mục xuống dưới.
  • Kiểu Vertical Menu là hiện thị menu theo chiều dọc.

Khi lựa chọn xong, quý khách nhấn nút Save changes để lưu lại.

Và đây là kết quả.

Lời kết

Sử dụng dịch vụ thiết kết webiste của chúng tôi để có thể hỗ trợ quý khách thiết kế website hiện đại và đầy đủ chức năng bán hàng tốt nhất hiện nay.

Để lại nhận xét